Khái niệm chung

Thuốc chống loạn thần giúp kiểm soát các triệu chứng loạn thần, một bệnh sức khỏe tâm thần nghiêm trọng ảnh hưởng đến tâm trí của người bệnh. Người bị loạn thần sẽ cảm thấy rối loạn cảm giác thực tại. Họ có thể nhìn hoặc nghe thấy những thứ không có thực, nói chuyện không mạch lạc và cảm thấy kích động. Loạn thần xảy ra kèm theo các tình trạng sức khỏe tâm thần khác, như tâm thần phân liệt.

Thuốc chống loạn thần làm thay đổi hóa chất trong não, giúp giảm các triệu chứng loạn thần. Một số người bị loạn thần có thể cần sử dụng những loại thuốc khác. Những người đang bắt đầu bị loạn thần cần đến gặp chuyên gia sức khỏe tâm thần để có một kế hoạch điều trị dài hạn, phù hợp với từng người.