Khái niệm chung

Khoảng 10 đến 15% tất cả những người bị ung thư đại trực tràng có tiền sử gia đình. Tiền sử gia đình có nghĩa là người bị ung thư đã được di truyền một gen đột biến từ người thân cùng huyết thống. Đột biến gen là một sự biến đổi hoặc lỗi trình tự DNA của gen.

Có nhiều hội chứng ung thư đại trực tràng khác nhau. Mỗi loại ảnh hưởng đến các gen khác nhau và có những nguy cơ khác nhau. Một số đột biến có thể làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư khác, bao gồm ung thư đường tiết niệu, ruột non và dạ dày.

Một số đột biến là đột biến gen trội trên nhiễm sắc thể thường, có nghĩa là trẻ em có ½ nguy cơ được di truyền gen bị lỗi. Bác Sĩ Gia Đình có thể trao đổi với quý vị về xét nghiệm gen và cách ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?

Your GP may talk to you about your family link and gene testing. Your GP may refer you to a cancer service for more advice if:

  • You have had cancer
  • Someone in your family has had cancer
  • Someone in your family has a rare gene mutation

Your GP may also discuss cancer screening and known ways to help prevent cancer.

Moving every day, eating a healthy diet, limiting alcohol and quitting smoking all make a difference.

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì sau đó?

Your GP may see you each year to check your health and see if there are any changes to your risk factors. Your GP may also discuss screening each year. If someone in your family gets cancer, you may think about gene testing. You can discuss gene testing at any time, and you can change your mind about testing when you want.

Tôi nên làm gì?

If you are feeling worried about your cancer risk, talk to your GP. Your GP may refer you to a specialist who can discuss the pros and cons of gene testing. A genetic counsellor can also help you decide if testing is right for you. If testing shows you have an increased risk, your GP will help you learn how to reduce your risk.