Chi tiết liên lạc

Để thêm hoặc cập nhật một dịch vụ, hãy nói chuyện với đội ngũ nhân viên của Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản:

Trường hợp khẩn cấp?

In an emergency contact 000 or go to your
nearest emergency department

Thắc mắc chung