Chi tiết liên lạc

Để thêm hoặc cập nhật một dịch vụ, hãy nói chuyện với đội ngũ nhân viên của Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản:

Trường hợp khẩn cấp?

Trong trường hợp khẩn cấp hãy gọi 000 hoặc đến phòng cấp cứu gần quý vị nhất

Thắc mắc chung