Kết nối quý vị với các thông tin và nguồn tài liệu về sức khỏe

Kết nối quý vị với các thông tin và nguồn tài liệu về sức khỏe

Health Resource Directory connects people diagnosed with a health condition with information and resources. The information is developed from the clinical guidelines GPs use in South Western Sydney.

Thông tin đã được các thành viên Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng và các Bác Sĩ Gia Đình tại địa phương xét duyệt và xác nhận.

Những thông tin Danh Mục Tài Nguyên Y Tế cung cấp

Danh Mục Tài Nguyên Y Tế cung cấp thông tin về các bệnh lý và thủ thuật.

Những thông tin Danh Mục Tài Nguyên Y Tế cung cấp

Về bệnh lý, quý vị sẽ tìm thấy:

 • Mô tả ngắn gọn về bệnh lý hoặc thủ thuật

 • Quý vị có thể mong đợi Bác Sĩ Gia Đình làm gì bây giờ hoặc trong tương lai để giúp quý vị kiểm soát bệnh lý

 • Các bước quý vị có thể thực hiện để kiểm soát bệnh lý của mình

 • Khi nào quý vị nên gọi xe cấp cứu hoặc tái khám với Bác Sĩ Gia Đình

 • What health and support services are available in South Western Sydney

 • Một số câu hỏi quý vị có thể hỏi Bác Sĩ Gia Đình để hiểu hơn về bệnh lý của mình

 • Liên kết đến các thông tin bổ sung về bệnh lý

Về thủ thuật, quý vị sẽ tìm thấy:

 • Mô tả ngắn gọn về thủ thuật và mục đích của thủ thuật

 • Quý vị sẽ cần chuẩn bị gì trước khi thực hiện thủ thuật

 • Điều gì xảy ra trong quá trình thực hiện thủ thuật

 • Quý vị có thể mong đợi điều gì sau đó

Những thông tin Danh Mục Tài Nguyên Sức Khỏe không cung cấp

Trang mạng không liệt kê các triệu chứng để giúp quý vị tự chẩn đoán hoặc cung cấp thông tin về phương pháp điều trị bệnh. Trang mạng được thiết kế cho người đã được chẩn đoán bệnh và muốn tìm hiểu cách mà quý vị và Bác Sĩ Gia Đình có thể làm việc cùng nhau.
Tại sao tôi có thể tin tưởng thông tin này?

Tại sao tôi có thể tin tưởng thông tin này?

The information has been developed from the same clinical guidelines GPs use in South Western Sydney. It has been reviewed and endorsed by the SWSPHN Community Advisory Committee and local GPs.

Truy Cập Trang Mạng

Lựa chọn ngôn ngữ

Hầu hết nội dung của Danh Mục Tài Nguyên Y Tế đều có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ dưới dạng văn bản và thu âm.

Những Ngôn Ngữ Hiện Có

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Ả-rập / عربى
 • Tiếng Trung / 中国人
 • Tiếng Việt

Quý vị có thể thay đổi ngôn ngữ của trang mạng ở phía trên bên phải. Hoặc quý vị có thể lựa chọn ngôn ngữ khi xem những tờ thông tin bằng định dạng PDF hoặc nghe các bản dịch đã được thu âm.

Các định dạng nội dung

Hầu hết các chủ đề hoặc các trang về bệnh lý sẽ bao gồm hai định dạng nội dung thay thế để quý vị có thể truy cập.

Tờ thông tin bằng định dạng PDF
Tờ thông tin PDF sẵn có để xem trực tuyến hoặc tải xuống. Có tất cả các ngôn ngữ để lựa chọn.
Xem Tất Cả Các Tờ Thông Tin PDF

Thu âm
Thu âm là phiên bản quý vị có thể nghe. Có tất cả các ngôn ngữ để lựa chọn.
Xem Tất Cả Nội Dung Đã Thu Âm

Các hỗ trợ và liên kết

Phần cuối cùng về các chủ đề sức khỏe hoặc trang thông tin về bệnh lý sẽ bao gồm các kênh và dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, cùng với các trang mạng và tài liệu trực tuyến khác mà quý vị có thể đọc để tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ qua điện thoại
Các dịch vụ và kênh quý vị có thể nói chuyện để được hỗ trợ và giúp đỡ.

Các trang mạng bên ngoài
Các trang mạng được đề xuất với thông tin hữu ích để tìm hiểu thêm.

Tìm một bệnh lý, chủ đề hoặc dịch vụ

Tất cả các danh mục