Khái niệm chung

Hạch là những u nang nhỏ, chứa một chất đặc giống như thạch gọi là chất lỏng hoạt dịch. Hạch còn được gọi là u nang hạch.

Hạch thường mọc ở khớp hoặc gân. Chúng cũng xuất hiện ở mu bàn tay và mu bàn chân gần các khớp nhỏ. Ngoài ra, hạch cũng có thể mọc trên đầu gối. Hạch trông giống những u nhỏ.

Hạch là phổ biến và thường không nguy hiểm. Chưa rõ nguyên nhân gây ra hạch. Nếu những u hạch này khiến quý vị khó chịu hoặc đau nhức, quý vị có thể trao đổi với Bác Sĩ Gia Đình để loại bỏ chúng.