Khái niệm chung

Rối loạn trầm cảm là khi một người có tâm trạng không vui, ít quan tâm hoặc thích thú với các hoạt động và có các triệu chứng khác đã kéo dài ít nhất hai tuần. Ở trẻ em, các em có thể trở nên cáu kỉnh hơn và có những cơn giận bộc phát (được gọi là rối loạn mất điều chỉnh tâm trạng muốn gây rối) có thể bị nhầm là do rối loạn lưỡng cực ở trẻ em.

Rối loạn lưỡng cực là khi một người có một cơn hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ. Hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ là khi người ta cảm thấy rất vui vẻ và tích cực (hơn mức bình thường) hoặc dễ bị kích động, năng nổ và hoạt bát hơn trong ít nhất một tuần. Họ cũng có thể có một cơn trầm cảm.

 

Rối Loạn Trầm Cảm

Rối Loạn Mất Điều Chỉnh Tâm Trạng Muốn Gây Rối

Những cơn giận dữ gay gắt bộc phát bằng lời nói và hành vi xảy ra trong ít nhất 12 tháng.

Cơn Trầm Cảm Nặng

Tâm trạng không vui (hoặc cáu kỉnh) và/hoặc không muốn ra ngoài hoặc tận hưởng khi đi ra ngoài. Tình trạng này kéo dài ít nhất hai tuần.

Cơn Trầm Cảm Dai Dẳng (Trầm Cảm Nhẹ)

Hầu như mọi ngày đều cảm thấy không vui trong hơn một năm.

Rối Loạn Tâm Thần Tiền Kinh Nguyệt

Thay đổi tâm trạng, cáu gắt và các triệu chứng khác trong tuần trước khi bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt và cảm thấy khá hơn một vài ngày sau khi bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt.

 

Rối Loạn Lưỡng Cực

Rối Loạn Lưỡng Cực I

Sự xuất hiện cơn hưng cảm (trên 7 ngày) cùng với hoặc không cùng với các cơn hưng cảm nhẹ hoặc trầm cảm nặng.

Rối Loạn Lưỡng Cực II

Người bệnh có các cơn hưng cảm nhẹ (kéo dài từ bốn ngày trở lên) và/hoặc đã có các cơn trầm cảm chính.

Rối Loạn Tâm Thần Chu Kỳ

Tâm trạng thất thường kéo dài trong ít nhất một năm ở trẻ em có thể đủ hoặc không đủ nghiêm trọng để được phân loại là một cơn trầm cảm hoặc hưng cảm nhẹ.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?

Bác Sĩ Gia Đình có thể giới thiệu cho con quý vị đi điều trị. Rối loạn trầm cảm nhẹ đến vừa phải có thể được điều trị hiệu quả bằng phương pháp can thiệp sớm. Việc giới thiệu không có nghĩa là con quý vị bị đau ốm nghiêm trọng về tinh thần. Nếu con quý vị có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh lưỡng cực, Bác Sĩ Gia Đình có thể giới thiệu quý vị đến một chuyên gia để đánh giá và điều trị.

Bác sĩ cũng có thể:

  • Giới thiệu quý vị đến một dịch vụ tư vấn để con quý vị học cách kiểm soát tình trạng trầm cảm
  • Giới thiệu quý vị đến một dịch vụ gia đình để cung cấp hỗ trợ cho gia đình
  • Giới thiệu quý vị đến một dịch vụ chuyên khoa nếu bị trầm cảm nặng hoặc nếu con quý vị có thể cần dùng thuốc