Khái niệm chung

Rượu bia là chất gây nghiện hợp pháp ở Úc đối với những người trên 18 tuổi. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia có thể gây ra các vấn đề. Tai nạn, thương tích, bệnh gan, bệnh tim và ung thư chỉ là một số trong những nguy cơ liên quan đến việc sử dụng rượu bia quá nhiều. Quý vị không nên uống nhiều hơn hai ly tiêu chuẩn mỗi ngày để giảm nguy cơ suốt đời trong việc mắc các bệnh hoặc chấn thương liên quan đến rượu bia.

Uống rượu bia quá mức có thể gây ra các chấn thương nghiêm trọng liên quan đến rượu bia. Uống rượu bia quá mức là tiêu thụ nhiều hơn bốn ly tiêu chuẩn mỗi ngày. Hầu hết những người có vấn đề với việc uống rượu bia đều có thể ngừng hoặc cắt giảm và cải thiện sức khỏe của họ trong quá trình này.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?

Bác sĩ sẽ nói chuyện với quý vị về tần suất quý vị uống, uống bao nhiêu và bất kỳ triệu chứng nào quý vị có thể có. Họ sẽ giúp quý vị lập kế hoạch cắt giảm hoặc cai rượu, tùy thuộc vào mục tiêu của quý vị. Bác sĩ cũng sẽ:

  • Kiểm tra sức khỏe thể chất và tinh thần của quý vị
  • Kiểm tra mọi vấn đề sức khỏe liên quan đến rượu bia, bao gồm sức khỏe thể chất và tinh thần

Bác sĩ cũng có thể giới thiệu quý vị đến một dịch vụ về ma túy và rượu bia để được hỗ trợ hoặc điều trị.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì sau đó?

Bác sĩ sẽ gặp quý vị thường xuyên để kiểm tra tiến triển trong kế hoạch điều trị. Nếu quý vị thấy khó để cắt giảm hoặc ngừng uống, bác sĩ sẽ sửa đổi kế hoạch của quý vị.

Bác sĩ có thể:

  • Trao đổi với quý vị về các loại thuốc giúp cai rượu bia
  • Giới thiệu quý vị đến một dịch vụ chuyên khoa, bao gồm cả cai nghiện nội trú nếu cần
  • Kiểm tra bất kỳ vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào, chẳng hạn như trầm cảm hoặc lo lắng, khiến quý vị khó bỏ rượu bia

 

Tôi nên làm gì?

Nếu quý vị cảm thấy rằng việc uống rượu bia của quý vị là một vấn đề, bước đầu tiên là nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình. Họ sẽ làm việc với quý vị để lập kế hoạch và cung cấp cho quý vị các công cụ và nguồn lực để giúp quý vị tìm hiểu thêm về rượu bia và sức khỏe của mình.

Nếu quý vị tái nghiện, hãy nhớ rằng điều này xảy ra với nhiều người. Đừng cảm thấy tội lỗi hoặc thất bại nếu quý vị đã cố gắng cai rượu bia nhưng không được. Hãy tiếp tục cố gắng - ngày mai là một ngày mới.