Khái niệm chung

Có nhiều loại opioid, bao gồm opioid kê theo toa như morphin và opioid bất hợp pháp như heroin. Opioid có tác dụng hỗ trợ giảm đau.

Những người sử dụng opioid trong một thời gian dài có thể khó cai thuốc và trở nên phụ thuộc. Họ có thể cảm thấy khó kiểm soát mức độ thường xuyên sử dụng và có thể có cảm giác đói thuốc mãnh liệt. Ngừng sử dụng opioid có thể khó nhưng không phải không làm được. Có nhiều phương pháp điều trị cho những người nghiện opioid.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?

Bác sĩ sẽ kết hợp với quý vị để xây dựng một kế hoạch dài hạn nhằm quản lý việc sử dụng opioid của quý vị. Mục đích của kế hoạch này là giúp quý vị không còn phụ thuộc vào opioid và điều trị mọi mối lo ngại liên quan đến sức khỏe.

Kế hoạch có thể bao gồm việc giới thiệu quý vị đến:

  • Đơn vị cai nghiện cho bệnh nhân nội trú hoặc cơ sở cai nghiện nội trú
  • Điều trị bằng thuốc thay thế opioid, chẳng hạn như buprenorphine hoặc methadone. Đây là những loại thuốc ngăn cảm giác đói thuốc
  • Nơi tư vấn về ma túy và rượu hoặc một nhóm hỗ trợ

Bác sĩ có thể:

  • Cung cấp cho quý vị thông tin về cách giảm thiểu tác hại nếu quý vị tiếp tục sử dụng.
  • Kê cho quý vị naloxone. Thuốc này có thể giúp ngăn ngừa khả năng chết người khi dùng opioid quá liều.
  • Cung cấp thông tin về nơi lấy kim tiêm sạch nếu quý vị tiêm chích opioid.

Bác sĩ cũng có thể kiểm tra sức khỏe của quý vị, thực hiện các xét nghiệm và điều trị bất kỳ mối lo ngại nào về sức khỏe nào có thể liên quan đến việc quý vị sử dụng opioid.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì sau đó?

Bác sĩ có thể gặp quý vị thường xuyên để kiểm tra kế hoạch và tiến trình của quý vị. Nếu quý vị vẫn cảm thấy khó khăn khi ngừng dùng opioid, bác sĩ có thể thảo luận về việc thay đổi kế hoạch của quý vị và tìm hiểu các lựa chọn điều trị khác với quý vị.

 

Tôi nên làm gì?

Nếu quý vị nghĩ rằng mình đang phụ thuộc vào opioid, hãy nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình của mình. Bác Sĩ Gia Đình luôn sẵn lòng giúp quý vị kiểm soát sức khỏe của mình và đảm bảo rằng quý vị tìm được sự trợ giúp cần thiết để cải thiện tình trạng. Hãy trung thực và cởi mở về việc sử dụng opioid của mình.

Bác Sĩ Gia Đình sẽ đảm bảo rằng quý vị đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết để vượt qua các vấn đề về rượu và ma túy. Tham dự tất cả các cuộc hẹn mà Bác Sĩ Gia Đình đặt cho quý vị. Nếu quý vị cảm thấy khó khăn hoặc căng thẳng, hãy yêu cầu Bác Sĩ Gia Đình giới thiệu nếu quý vị muốn nói chuyện với một cố vấn.