Khái niệm chung

Tự làm hại bản thân là khi ai đó cố tình làm tổn thương một phần cơ thể của họ. Một số hình thức tự gây hại phổ biến là cắt, đốt và móc, cậy vết thương hoặc sẹo. Uống quá nhiều thuốc, dùng ma túy hoặc rượu cũng là những hình thức tự gây hại.

It is really important to get help as soon as problems start. Talking about self harm with someone you trust, like a close family member, friend or teacher, is a good first step.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?

Thật khó để nói về việc tự làm hại bản thân, nhưng Bác Sĩ Gia Đình của quý vị sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Bác sĩ sẽ tiếp tục nói chuyện với quý vị về cảm xúc của quý vị và những lý do cho việc tự làm hại bản thân.

Bác sĩ cũng sẽ:

  • Tìm ra cách điều trị tốt nhất cho quý vị - có thể là tư vấn tâm lý, thuốc men, các dịch vụ hỗ trợ hoặc kết hợp cả ba
  • Cung cấp cho quý vị một danh sách các dịch vụ sẽ giúp hỗ trợ quý vị
  • Đưa ra lời khuyên cho bạn bè hoặc gia đình của quý vị - nhưng chỉ khi có sự đồng ý của quý vị
  • Giúp quý vị lập một kế hoạch an toàn - kế hoạch an toàn là một loạt các bước giúp quý vị giữ an toàn nếu quý vị có nguy cơ tự làm hại bản thân trong tương lai

Bác Sĩ Gia Đình sẽ luôn phối hợp với quý vị để đảm bảo an toàn cho quý vị.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì sau đó?

Bác Sĩ Gia Đình sẽ muốn gặp quý vị trong 1-2 ngày tới để tiếp tục các cuộc thảo luận này và cung cấp cho quý vị những sự hỗ trợ. Quý vị cũng sẽ cần gặp bác sĩ thường xuyên để nói về cảm giác của mình. Nếu việc điều trị giúp quý vị cảm thấy tốt hơn, quý vị có thể chỉ cần gặp bác sĩ ít thường xuyên hơn.

 

Tôi nên làm gì?

Tiếp tục nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình của quý vị và các chuyên gia y tế khác. Cố gắng thành thật nhất có thể với bản thân về cảm giác của quý vị và điều gì khiến quý vị cảm thấy như vậy.

Hãy nhớ rằng, không có sự phán xét, chỉ có sự hỗ trợ. Hãy lập một kế hoạch an toàn, và giữ nó bên mình. Kế hoạch an toàn của quý vị sẽ nhắc nhở quý vị phải làm gì khi cảm thấy thất vọng. Quý vị có thể sử dụng thẻ Keep-Safe (Giữ An Toàn) trên tờ thông tin này - cắt nó ra và giữ trong ví của quý vị.

Đối với nhiều người, tư vấn tâm lý có thể tạo ra một sự khác biệt lớn. Hãy cân nhắc về việc nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình của quý vị để được giới thiệu đến một dịch vụ tư vấn tâm lý. Ngoài ra, hãy cố gắng duy trì năng động và giao tiếp xã hội.

Hãy cân nhắc những hoạt động mà quý vị thích thú, hoặc trước đây đã thích thú. Hãy nhớ rằng ma túy và rượu có thể khiến quý vị cảm thấy tồi tệ hơn. Hãy cố gắng giảm những thứ này nhiều nhất có thể.

Chấp nhận sự hỗ trợ, và để người khác giúp quý vị.