Khái niệm chung

Một đứa trẻ có tầm vóc thấp là đứa trẻ lùn hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Khi một em bé ra đời, các bác sĩ sẽ đánh dấu chiều cao của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng. Biểu đồ cho biết trẻ đang ở bách phân vị nào. Tầm vóc thấp là có chiều cao dưới bách phân vị 3. Bách phân vị 3 nghĩa là có khoảng 3 trên 100 trẻ em cùng độ tuổi có chiều cao thấp hơn.

Khoảng 5% trẻ em có tầm vóc thấp.

Nhiều trẻ em có tầm vóc thấp vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường. Trong một số trường hợp, trẻ có tầm vóc thấp có thể là do một tình trạng sức khỏe nào đó. Tầm vóc thấp thường di truyền. Nếu quý vị thấy lo lắng về đường biểu đồ phát triển bình thường của con mình, Bác Sĩ Gia Đình sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm.