Khái niệm chung

Một số người có thể chơi cờ bạc có trách nhiệm, nhưng những người khác cảm thấy khó dừng lại. Cờ bạc trở nên có hại khi nó bắt đầu phá vỡ cuộc sống, gia đình và công việc của một cá nhân. Cờ bạc có hại cũng có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Nếu chất lượng cuộc sống của quý vị đang bị ảnh hưởng bởi việc quý vị hoặc người khác chơi cờ bạc, thì đã có sự giúp đỡ.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì?

Nếu quý vị gặp vấn đề với cờ bạc, Bác Sĩ Gia Đình có thể cung cấp cho quý vị những công cụ, tài nguyên và sự hỗ trợ, giúp quý vị cắt giảm hoặc bỏ cờ bạc. Bác sĩ sẽ muốn nói chuyện với quý vị về tần suất quý vị chơi cờ bạc và cảm giác của quý vị về cờ bạc. Quý vị sẽ được yêu cầu nói về bất kỳ triệu chứng hoặc hành vi nào có thể ảnh hưởng đến việc chơi cờ bạc của quý vị - ví dụ: nếu quý vị uống bia rượu hoặc dùng ma túy.

Bác sĩ cũng sẽ:

  • Nói chuyện với quý vị về cách quý vị có thể theo dõi việc cờ bạc của mình
  • Giúp quý vị nhận thấy việc cờ bạc của quý vị ảnh hưởng đến quý vị và gia đình quý vị như thế nào
  • Tìm kiếm và điều trị bất kỳ mối quan ngại về sức khỏe nào khác liên quan đến việc cờ bạc của quý vị, chẳng hạn như chứng lo lắng và trầm cảm
  • Giới thiệu quý vị để nhận được sự hỗ trợ thêm. Việc giới thiệu này có thể là một đường dây trợ giúp về vấn đề cờ bạc hoặc để được tư vấn
  • Cung cấp cho quý vị thông tin giúp bạn hiểu thêm về cờ bạc

Nếu quý vị đang bị ảnh hưởng bởi việc người khác cờ bạc, Bác Sĩ Gia Đình cũng có thể cung cấp các giới thiệu và thông tin về cách quý vị có thể nhận được sự hỗ trợ. Có nhiều dịch vụ hỗ trợ dành cho những người bị ảnh hưởng bởi cờ bạc.

 

Tôi nên làm gì?

Cờ bạc ảnh hưởng đến mọi người từ mọi tầng lớp và theo những cách khác nhau. Quý vị có thể cần một số hình thức trợ giúp để dừng chơi cờ bạc. Hãy nhớ rằng, Bác Sĩ Gia Đình ở đây để giúp quý vị, và luôn có sẵn rất nhiều sự hỗ trợ. Hãy nói chuyện với bác sĩ để được giới thiệu gặp một cố vấn.

Thay đổi một thói quen cần có thời gian và công sức, và quý vị có thể cần phải thử một vài lần trước khi quý vị có thể dừng lại hoàn toàn. Nó có thể giúp quý vị:

  • Suy nghĩ về bất kỳ tác nhân nào khiến quý vị phải dựa vào cờ bạc, như rượu hoặc ma túy. Hãy nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình về cách kiềm chế những tác nhân kích hoạt này và yêu cầu những công cụ giúp quý vị đối phó với sự thôi thúc chơi cờ bạc của mình
  • Lạc quan. Nhiều người có thể khắc phục những vấn đề về cờ bạc và trở lại với một cuộc sống có chất lượng tốt
  • Cố gắng duy trì hoạt động và khỏe mạnh
  • Theo dõi bất kỳ lời giới thiệu nào mà bác sĩ có thể đã làm cho quý vị
  • Sử dụng những tài nguyên có sẵn cho những người muốn thay đổi hành vi cờ bạc của họ

Nếu quý vị đang bị ảnh hưởng bởi việc người khác đánh bạc, điều quan trọng là quý vị phải tìm kiếm sự hỗ trợ cho chính mình. Hãy nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình về những sự hỗ trợ sẵn có.