Khái niệm chung

Yếu Tố V Leiden là một đột biến gen. Yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông bất thường.

Thông thường, các cục máu đông hình thành để cầm máu vết cắt. Tuy nhiên, yếu tố V Leiden có thể gây ra các cục máu đông khi không cần thiết. Các cục máu đông bất thường có thể nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng. Chúng có thể phát triển trong tĩnh mạch sâu hoặc gần da của quý vị. Chúng cũng có thể di chuyển đến phổi của quý vị.

Cục máu đông có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy quý vị có yếu tố V Leiden, nhưng nhiều người không bao giờ có các dấu hiệu hoặc triệu chứng. Hầu hết phụ nữ mang thai bình thường, nhưng một số phụ nữ gặp phải các biến chứng.

Nếu quý vị có yếu tố V Leiden và đang mang thai, hãy nói chuyện với Bác Sĩ Gia đình (general practitioner - GP) của quý vị về cách tránh các biến chứng nghiêm trọng.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?

Bác sĩ sẽ:

  • Giúp quý vị tìm hiểu cách giảm nguy cơ hình thành cục máu đông
  • Giới thiệu quý vị đi làm đánh giá thai kỳ nguy cơ cao
  • Nói chuyện với quý vị về các dấu hiệu và triệu chứng của cục máu đông nguy hiểm
  • Nói chuyện với quý vị về bệnh sử của gia đình quý vị
  • Cân nhắc việc dùng thuốc - có thể dùng các thuốc chống đông máu sau khi quý vị sinh con hoặc có thể dùng trong khi mang thai

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì sau đó?

Nếu quý vị đang gặp bác sĩ chuyên khoa hoặc nữ hộ sinh, bác sĩ sẽ giữ liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác của quý vị và hỗ trợ quý vị trong việc chăm sóc thai kỳ nói chung. Quý vị có thể tiếp tục đến gặp Bác Sĩ Gia Đình nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc chăm sóc thai kỳ hoặc chăm sóc sức khỏe nói chung.

 

Tôi nên làm gì?

Hầu hết phụ nữ mắc yếu tố V Leiden đều mang thai bình thường. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là quý vị có nguy cơ đông máu cao hơn.

Quý vị sẽ cần gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thai kỳ của mình thường xuyên. Tránh các trường hợp có thể làm tăng nguy cơ đông máu, chẳng hạn như đi ô tô hoặc máy bay dài giờ, ngồi hoặc nằm trong thời gian dài. Nếu quý vị cần ngồi lâu hơn hai giờ, hãy đứng dậy và đi lại xung quanh. Duỗi chân tay và hỏi Bác Sĩ Gia Đình của quý vị về vớ y khoa.

Đồng thời, hãy theo dõi các triệu chứng mà quý vị gặp phải - ngay cả những triệu chứng không liên quan đến đông máu. Nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thai kỳ của quý vị về các triệu chứng và các mối quan ngại khác mà quý vị gặp phải.