Khái niệm chung

Nhận một số loại vắc-xin trước, trong và sau thai kỳ sẽ bảo vệ quý vị và con quý vị. Các loại vắc-xin cho phụ nữ mang thai bao gồm:

  • Vắc-xin cúm – có thể được nhận bất cứ lúc nào trong thời gian quý vị mang thai
  • Vắc-xin ho gà – có thể được nhận khi thai được 20-32 tuần

Nếu quý vị đang có kế hoạch mang thai, Bác Sĩ Gia Đình của quý vị có thể kiểm tra xem quý vị đã nhận các loại vắc-xin này hay chưa:

  • Viêm gan B
  • Sởi
  • Quai bị
  • Rubella
  • Thủy đậu

Nếu quý vị không chắc mình đã nhận đủ các loại vắc-xin hay chưa, Bác Sĩ Gia Đình của quý vị có thể yêu cầu một xét nghiệm để kiểm tra. Nếu quý vị có một hệ miễn dịch bị ức chế hoặc là người Bản địa hoặc người dân Đảo Torres Strait, quý vị có thể có nguy cơ mắc các bệnh khác, chẳng hạn như bệnh phế cầu khuẩn. Bác Sĩ Gia Đình có thể thảo luận về loại vắc-xin này với quý vị. Các loại vắc-xin bảo vệ quý vị, gia đình và quý vị bè của quý vị. Chúng làm giảm sự lây lan của bệnh tật và bảo vệ quý vị và những người khác trước khi họ tiếp xúc với một loại bệnh.

Sức đề kháng quý vị xây dựng từ một loại vắc-xin mất dần theo thời gian. Quý vị sẽ cần những vắc-xin này một lần nữa nếu quý vị mang thai trong tương lai. Ngoài ra, vi-rút cúm thay đổi hàng năm, vì vậy vắc-xin cúm mới được sản xuất mỗi năm để bảo vệ chống lại các chủng thường gặp nhất mà các chuyên gia dự kiến sẽ lây lan trong năm đó. Bác Sĩ Gia Đình có thể đề nghị quý vị nhận vắc-xin trước khi mùa cúm bắt đầu. Mùa cúm thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9. Vắc-xin cúm mới nhất thường sẵn sàng từ tháng 4.

Tôi cần làm gì để chuẩn bị?

Quý vị không cần phải làm gì để chuẩn bị cho những loại vắc-xin này. Cả vắc-xin cúm và ho gà đều được cung cấp miễn phí cho phụ nữ mang thai. Bác Sĩ Gia Đình có thể giúp quý vị quyết định thời điểm nên nhận mỗi loại vắc-xin. Họ cũng có thể nói chuyện với quý vị về sức khỏe, những tác dụng phụ của vắc-xin và sự đồng ý của quý vị.

Chuyện gì sẽ diễn ra?

Cách thường gặp nhất để nhận các loại vắc-xin là thông qua bác sĩ đa khoa của quý vị. Một số cơ quan dịch vụ y tế và nơi làm việc khác cũng có thể cung cấp các loại vắc-xin này. Trước khi quý vị nhận một loại vắc-xin, bác sĩ có thể:

  • Thảo luận về các tác dụng phụ
  • Kiểm tra sức khỏe của quý vị
  • Nhận được sự đồng ý của quý vị

Sau đó họ sẽ cung cấp vắc-xin cho quý vị theo liều được khuyến nghị. Các loại vắc-xin được tiêm/chích vào bắp tay. Bác Sĩ Gia Đình có thể yêu cầu quý vị ở lại trong 15 phút sau khi quý vị tiêm/chích vắc-xin để kiểm tra xem có bất kỳ phản ứng bất lợi nào không.