Khái niệm chung

Vắc-xin cúm bảo vệ chống lại bệnh cúm. Vắc-xin này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cúm và lây lan bệnh. Một số người, chẳng hạn như những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, có nguy cơ mắc bệnh cúm cao hơn.

Vi-rút cúm thay đổi hàng năm, vì vậy vắc-xin cúm mới được sản xuất mỗi năm để bảo vệ chống lại các chủng thường gặp nhất mà các chuyên gia dự kiến sẽ lây lan trong năm đó. Bác sĩ đa khoa của quý vị có thể đề nghị quý vị nhận vắc-xin trước khi mùa cúm bắt đầu.

Mùa cúm thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9. Vắc-xin cúm mới nhất thường sẵn sàng từ tháng 4.

Tôi cần làm gì để chuẩn bị?

Quý vị không cần phải làm gì để chuẩn bị cho vắc-xin cúm. Vắc-xin cúm được cung cấp miễn phí cho:

  • Tất cả trẻ em từ sáu tháng đến dưới năm tuổi
  • Người từ 65 tuổi trở lên
  • Người Bản địa và/hoặc người dân đảo Torres Strait từ sáu tháng tuổi trở lên
  • Phụ nữ mang thai
  • Những người từ năm tuổi trở lên có những vấn đề về sức khỏe mà có thể dẫn đến bệnh cúm nghiêm trọng

Quý vị có sức đề kháng cao nhất trong ba đến bốn tháng đầu sau khi nhận vắc-xin.

Chuyện gì sẽ diễn ra?

Cách thường gặp nhất để nhận vắc-xin cúm là thông qua Bác Sĩ Gia Đình của quý vị. Một số cơ quan dịch vụ y tế và nơi làm việc khác cũng có thể cung cấp vắc-xin này.
Trước khi quý vị chủng ngừa cúm, Bác Sĩ Gia Đình của quý vị có thể:

  • Thảo luận về các tác dụng phụ
  • Kiểm tra sức khỏe của quý vị
  • Nhận được sự đồng ý của quý vị

Sau đó họ sẽ cung cấp vắc-xin cho quý vị theo liều được khuyến nghị.

Vắc-xin được tiêm/chích ở bắp tay, hoặc ở đùi cho trẻ sơ sinh. Trẻ em dưới chín tuổi lần đầu tiên nhận loại vắc-xin này sẽ cần hai liều, cách nhau ít nhất bốn tuần.

Vì vắc-xin cúm không phải là vắc-xin sống nên nó có thể được tiêm/chích cùng với các loại vắc-xin khác, chẳng hạn như vắc-xin COVID-19.

Bác Sĩ Gia Đình của quý vị có thể yêu cầu quý vị ở lại trong 15 phút sau khi quý vị tiêm/chích vắc-xin để kiểm tra xem có bất kỳ phản ứng bất lợi nào không.