Khái niệm chung

Ung thư phổi là một dạng ung thư bắt đầu từ trong phổi. Ở Úc, nhiều người chết vì ung thư phổi hơn bất kỳ bệnh ung thư nào khác. Hầu hết thời gian, ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc – mặc dù những người không hút thuốc cũng có thể mắc bệnh.

Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết bị ung thư phổi, bỏ thuốc lá là điều quan trọng ở bất kỳ giai đoạn nào.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?

Bác Sĩ Gia Đình sẽ nói chuyện với quý vị về chẩn đoán và các bước tiếp theo của quý vị. Quý vị sẽ cần gặp một bác sĩ chuyên khoa để điều trị. Bác Sĩ Gia Đình sẽ sắp xếp thư giới thiệu cho quý vị trong 2 tuần tới.

Quý vị cũng có thể cần sự chăm sóc từ một nhóm các chuyên gia y tế khác nhau. Điều này được gọi là chăm sóc đa ngành. Bác Sĩ Gia Đình của quý vị có thể sắp xếp thư giới thiệu cho một nhóm đa ngành về ung thư phổi.

Bác sĩ cũng sẽ:

 • Giúp quý vị bỏ hút thuốc – và cung cấp cho quý vị các tài nguyên để giúp đỡ
 • Nói chuyện với quý vị về các kết quả của quý vị
 • Làm hoặc sắp xếp thêm các xét nghiệm
 • Cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ để giúp quý vị đương đầu – đây có thể là một thời gian căng thẳng cho bệnh nhân, người chăm sóc và gia đình, nhưng có sẵn rất nhiều sự giúp đỡ
 • Tư vấn cho quý vị về các lựa chọn lối sống lành mạnh - như uống ít rượu bia và ăn uống tốt

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì sau đó?

Bác Sĩ Gia Đình sẽ gặp quý vị thường xuyên để kiểm tra theo dõi. Tại những lần kiểm tra này, quý vị sẽ nói về các triệu chứng của mình cũng như những hỗ trợ đang nhận được. Quá trình này là một phần của chăm sóc đa ngành của quý vị.

Bác Sĩ Gia Đình sẽ giúp quý vị hiểu thêm về căn bệnh của quý vị, bao gồm cả khả năng ung thư có thể lan rộng hoặc quay trở lại trong tương lai.

Điều quan trọng là nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình về cảm giác của quý vị. Quý vị có thể thảo luận về cảm xúc, các phương pháp điều trị, các vấn đề dài hạn và trạng thái chung của quý vị. Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, hãy yêu cầu thư giới thiệu đến một dịch vụ tư vấn tâm lý địa phương.

 

Tôi nên làm gì?

Sống một lối sống lành mạnh là một trong những bước quan trọng nhất cần thực hiện ngay bây giờ. Một số điều quý vị có thể làm là:

 • Bỏ thuốc lá
 • Uống ít rượu bia
 • Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh
 • Cố gắng vận động nhiều nhất có thể
 • Làm theo lời khuyên của nhóm y tế của quý vị
 • Gặp Bác Sĩ Gia Đình thường xuyên
 • Đăng ký và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tại địa phương
 • Yêu cầu tài nguyên để giúp quý vị đương đầu