Khái niệm chung

Sau khi ăn, cơ thể quý vị phân hủy thức ăn thành glucose, một loại đường. Một loại hormone (nội tiết tố) gọi là insulin giúp cơ thể quý vị hấp thụ glucose. Nếu cơ thể quý vị không thể tạo ra đủ insulin hoặc insulin không hoạt động bình thường, quý vị có thể bị tiểu đường (đái tháo đường).

Pre-diabetes is a condition that happens before you have type 2 diabetes. If not well managed, diabetes can cause heart attack and stroke. It can also damage the eyes, nerves, and kidneys.

The fact that you don’t have type 2 diabetes yet is good news. It’s not too late to get healthy.

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?

Your GP will work with you to develop a treatment plan.

Your GP will also help you to:

 • Tìm hiểu thêm về tình trạng của quý vị
 • Hoàn thành việc đăng ký với Chương trình Cung ứng Dịch vụ cho Người bị Bệnh tiểu đường Toàn quốc (National Diabetes Service Scheme - NDSS)
 • Soạn ra mục tiêu cho mức đường trong máu của quý vị
 • Học cách thay đổi để có lối sống lành mạnh
 • Tìm hiểu về lượng đường thấp trong máu và làm sao để tránh hoặc kiểm soát việc này

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì sau đó?

Bác Sĩ Gia Đình của quý vị sẽ gặp quý vị thường xuyên để kiểm tra sức khỏe. Điều quan trọng là quý vị phải có thể kiểm soát được bệnh tiểu đường loại 2 cho đúng cách.

Every 3-6 months, your GP will check your medicine, weight, height, and blood pressure. You should tell your GP if you notice any new symptoms

Mỗi năm, bác sĩ cũng sẽ kiểm tra sức khỏe tim của quý vị và có thể yêu cầu quý vị làm một số xét nghiệm chuyên biệt. Bệnh tiểu đường loại 2 có thể gây ra vấn đề cho tim, thận, mắt và bàn chân. Bác Sĩ Gia Đình sẽ kiểm tra xem có nguy cơ nào tại những chỗ này hay không. Nếu có nguy cơ thì quý vị có thể cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa.

Tôi nên làm gì?

Type 2 diabetes is not reversible but eating a healthy diet and losing weight can help normalise your blood sugar levels. Keep visiting your GP as often as you need. If you need to see a specialist, make sure you keep all your appointments.

People with type 2 diabetes have a high risk of heart disease. Be sure to have your blood pressure checked regularly. Speak to your GP about booking in regular heart health checks.

You can also take these steps to limit your risk of developing type 2 diabetes:

 • Dùng bất kỳ thuốc men cũng chính xác theo đúng như chỉ dẫn
 • Xin hẹn gặp Bác Sĩ Gia Đình của quý vị để bàn thảo về tiến triển của quý vị và theo dõi lượng đường trong máu
 • Consider speaking to a diabetes educator

If you have any of the following symptoms, call your GP as soon as you can:

 • Rắc rối về mắt
 • Pain in your foot/feet
 • Da bị chai hoặc lở loét
 • Loss of feeling in your foot
 • Trouble keeping your blood sugar low