Khái niệm chung

Chăm sóc người bệnh sắp qua đời là một công việc nên làm nhưng đầy khó khăn. Người thực hiện chăm sóc hoàn toàn có thể cảm thấy đau buồn trong khoảng thời gian này. Quý vị có thể cảm thấy sợ hãi, bất lực, tiếc nuối, bối rối, choáng váng và mâu thuẫn.

Khi bạn bè hoặc người thân của quý vị đang trong những năm cuối đời, quý vị cần hỗ trợ và tham gia chăm sóc họ. Sự hỗ trợ của quý vị có vai trò lớn trong thời gian cuối đời của họ. Việc tự giữ gìn sức khỏe sẽ giúp quý vị luôn là điểm tựa vững chắc cho những người mà quý vị đang chăm sóc.

Là một người chăm sóc, quý vị cần ưu tiên tự chăm sóc bản thân và đảm bảo duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Quý vị có thể cần điều chỉnh công việc và sinh hoạt, nhận hỗ trợ tại nhà và cân nhắc hỗ trợ tài chính.

Hãy trao đổi với đội chăm sóc giảm nhẹ nếu quý vị cần hỗ trợ và giúp đỡ trong quá trình chăm sóc người thân yêu của quý vị.