Khái niệm chung

Những giai đoạn cuối cùng trước khi qua đời cần được sắp xếp, lên kế hoạch cẩn thận.

Điều quan trọng là những mong muốn của người bệnh được tôn trọng. Là một thành viên gia đình hoặc người chăm sóc, quý vị sẽ hỗ trợ người bệnh đó trong suốt quá trình. Khi được hỏi, hầu hết người Úc nói rằng họ muốn chết tại nhà hoặc cơ sở chăm sóc người già thay vì ở bệnh viện.

 

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì?

Bác Sĩ Gia Đình của người bệnh sẽ tiếp tục kiểm tra những nhu cầu sức khỏe, thuốc men, hỗ trợ tại nhà và chăm sóc chuyên biệt của người bệnh. Bác sĩ sẽ thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với hỗ trợ và chăm sóc khi cần thiết.

Bác Sĩ Gia Đình có thể nói chuyện về những mong muốn của người bệnh, quá trình qua đời và những gì cần biết trước.

Bao gồm:

  • Người bệnh mong muốn chết ở nhà hay ở bệnh viện
  • Những gì cần biết trước khi họ sắp chết
  • Cách chăm sóc cho người bệnh nếu họ đau đớn
  • Làm thế nào quý vị sẽ biết khi họ đã chết
  • Những gì quý vị cần làm sau khi họ chết (quý vị không cần phải gọi xe cứu thương)
  • Gọi ai để được tư vấn hoặc hỗ trợ nếu quý vị không biết phải làm gì

Chăm sóc giảm nhẹ được cung cấp tại nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cũng như tại nhà. Bác Sĩ Gia Đình của người bệnh sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm về quy trình chăm sóc giảm nhẹ, bao gồm:

  • Những cách thức kiểm soát mọi triệu chứng cơ thể
  • Thuốc men mà người bệnh có thể cần
  • Các dịch vụ hỗ trợ để giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày
  • Những người ra quyết định có thể hành động thay mặt người bệnh

Bác Sĩ Gia Đình của người bệnh cũng có thể hoàn tất Kế Hoạch Chăm Sóc Giảm Nhẹ Của Dịch Vụ Cứu Thương NSW. Kế hoạch này cho nhân viên cứu thương biết những gì họ có thể và không thể làm nếu họ được gọi tới.

If there is a palliative care plan, make sure it is easily available in case an ambulance is called.

 

Tôi nên làm gì?

Nói chuyện với người sắp qua đời về những mong muốn của họ, và tìm hiểu những gì mà quý vị được yêu cầu trước và sau khi họ chết. Hỏi bác sĩ để liên lạc với ai nếu quý vị cần hỗ trợ hoặc tư vấn ở bất kỳ giai đoạn nào.

Đề cử gia đình, bạn bè hoặc người chăm sóc có thể có sẵn nếu người bệnh cần hỗ trợ 24 giờ. Những người chăm sóc có thể cần phải cho người sắp chết dùng thuốc nếu họ cảm thấy các triệu chứng đau đớn.