What is a disaster?

Một thảm họa có thể bao gồm những đợt nắng nóng, cháy rừng, hạn hán, lũ lụt, bão lớn và lốc xoáy nhiệt đới, động đất, sóng thần và lở đất. Thảm họa có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và sức khỏe tinh thần của quý vị. Chúng cũng có thể làm cho các vấn đề về sức khỏe tâm thần, ma túy và rượu bia trở nên nghiêm trọng hơn. Quý vị có thể gặp khó khăn khi chăm sóc bản thân và duy trì cảm xúc tích cực khi một thảm họa xảy ra. Nếu quý vị cần được trợ giúp về sức khỏe tâm thần của mình trong thời gian này, quý vị có thể nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình và nhận sự hỗ trợ.

What will my GP about my mental health during a disaster?

Nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình của quý vị là bước đầu đúng đắn. Họ sẽ cho quý vị biết quý vị có thể làm gì để cảm thấy tích cực hơn trong thời gian này.

What can I do to improve my mental health?

Có một số điều quý vị có thể làm trong thời gian này để cảm thấy tích cực hơn, bao gồm:

  • Nói chuyện với bạn bè và gia đình
  • Thiết lập và duy trì nề nếp sinh hoạt hàng ngày
  • Làm những việc giúp quý vị thư giãn
  • Hãy chuẩn bị tinh thần cho những lúc quý vị có thể cảm thấy xuống tinh thần, nhiều người gặp phải điều này sau một thảm họa